ถ่ายเอกสาร

COPYPRINT SERVICE

เรามีเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลที่ทันสมัย พร้อมทั้งเครื่อง Print laser ทำให้งานออกมามีคุณภาพ สามารถผลิตงานลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ 

  • Size : กระดาษขนาดตั้งแต่ A0 – A4 , B4,  B5 , 8.5 x 14  เป็นต้น
  • กระดาษ : ทางร้านเราเลือกใช้กระดาษ Double A 80 g , 70 g
  • ลักษณะ : แนวนอน , แนวตั้ง, หน้าหลัง, หน้าเดียว ฯ ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ
  • สะดวก : จัดเรียงเป็นชุดๆ , แยกเป็น group , ถ่ายจาก 1 แผ่นหน้าหลังแยกเป็น 2 แผ่น ,

                จาก 2 แผ่น รวมเป็น 1 แผ่น ฯ ด้วยเครื่องถ่ายเอกสารที่ทันสมัย โดยไม่ต้อง

                เสียเวลามาจัดเรียงเอง

  • รวดเร็ว : เครื่องถ่ายเอกสารระบบ Digital Copy สามารถรองรับงานได้สูงสุดถึง 105 แผ่น ต่อนาที

 

ถ่ายเอกสาร สี

  • Size : กระดาษขนาดตั้งแต่ A3 – A4 , B4,  B5 , 8.5 x 14  เป็นต้น
  • กระดาษ : ทางร้านเราเลือกใช้กระดาษ Double A 80 g ทำให้สีคมชัดยิ่งขึ้น
  • ลักษณะ : แนวนอน , แนวตั้ง, หน้าหลัง, หน้าเดียว, ถ่ายบัตรเป็นสี ฯ ตามแบบที่

                 ลูกค้าต้องการ

ถ่ายเอกสาร ปริ้นงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *