ปริ้นงาน

 

PRINT ปริ้นงาน ขาว – ดำ

  • Size : ปริ้นงานกระดาษขนาดตั้งแต่ A0 – A4 , B4,  B5 , 8.5 x 14  เป็นต้น
  • กระดาษ : ทางร้านเราเลือกใช้กระดาษ Double A 80 g ,และยังมีกระดาษปกรายงาน, ปกใส และอื่นๆมากมาย  เช่น ปก 120 g , 180 g หลายแบบ  หลายสีให้เลือก , กระดาษ Photo A4 , Sticker A4 เพื่อรองรับการใช้งานของลูกค้า
  • ลักษณะ : Print แนวนอน, แนวตั้ง, เป็นแผ่นพับ, Print จาก CAD (Computer Aided     Design)
  • คุณภาพ : โดนน้ำไม่เป็นดวง ไม่ลอกร่อน ภาพคมชัด ราคาเป็นกันเอง
  • รวดเร็ว : เครื่องถ่ายเอกสารระบบ Digital Copy สามารถรองรับงานได้สูงสุดถึง 105 แผ่น ต่อนาที

 

PRINT  ปริ้นงาน สี

  • Size :  ปริ้นงานกระดาษขนาดตั้งแต่ A1 – A4 , B4,  B5 , 8.5 x 14  เป็นต้น
  • กระดาษ : ทางร้านเราเลือกใช้กระดาษ Double A 80 g ,และยังมีกระดาษ ปกรายงาน, ปกใส และอื่นๆมากมาย  เช่น ปก 120 g , 180 g หลายแบบ  หลายสีให้เลือก , กระดาษ Photo A4 , Sticker A4 เพื่อรองรับการใช้งานของลูกค้า
  • ลักษณะ : Print แนวนอน, แนวตั้ง, เป็นแผ่นพับ, Print จาก CAD (Computer Aided     Design)

คุณภาพ : หมึกแท้คุณภาพดี  สีสวย  โดนน้ำไม่เป็นดวง ไม่ลอกร่อน ภาพคมชัด

ปิ้นงานสี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *