เข้าเล่ม-ทำปก

การเข้าเล่มรูปแบต่างๆ ของทางร้าน

 ปกวิทยานิพนธ์

 

สันรูด

 

สันเทป

 

สันเกลียว

 

มุงหลังคา

 

สันห่วง/กระดูกงู

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *